Organigrama

El nostre Clulb s’organitza de la següent manera:

Organigrama del Club Patí Jonquerenc